Tình nguyện viên

Các thành viên Nashville VOAD ứng phó với thảm họa ở Davidson Co. TN

Cơ hội tình nguyện viên VOAD

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến hoạt động tình nguyện với Nashville VOAD. Trang này sẽ được cập nhật với các cơ hội trong thời gian tích cực ứng phó với thiên tai ở Hạt Davidson.

Nếu bạn quan tâm đến việc chia sẻ thời gian và tài năng của mình với một tổ chức trong thời điểm không xảy ra thảm họa, vui lòng truy cập trang thành viên của chúng tôi để xác định một tổ chức và truy cập trang web của tổ chức đó để tìm hiểu thêm.

Davidson Co volunteer helps fill disaster relief boxes

Thông tin và Nhắc nhở

  • Các tổ chức thành viên của chúng tôi đang hoạt động tại Quận Davidson, TN.
  • Tất cả các thành viên của chúng tôi đều là những chuyên gia đã được kiểm tra kỹ lưỡng.
  • Xin hãy kiên nhẫn. Bạn sẽ được liên hệ khi có nhu cầu.
  • KHÔNG tự triển khai. Chống lại sự thôi thúc trả lời trước khi được chỉ định.
  • Nhu cầu phục hồi và tình nguyện có thể kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm sau thảm họa.