Davidson Co. residents affected by the Dec. 2021 tornadoes

Talk to a representative from Disaster Recovery Connection to connect with resources that may be available to help you recover.

Tại sao phải đăng ký với FEMA nếu bạn được bảo hiểm

Nếu bạn đã trải qua những thiệt hại trong trận bão và lũ lụt nghiêm trọng tấn công các quận Davidson, Williamson và Wilson từ ngày 25 tháng 3 – ngày 3 tháng 4 và bạn đang chờ giải quyết bảo hiểm trước khi nộp đơn cho FEMA, đừng đợi lâu hơn nữa vì bạn vẫn có thể đủ điều kiện để được hỗ trợ liên bang. Một lý do khác để không trì hoãn việc nộp đơn: hạn chót để đăng ký với FEMA là ngày 7 tháng 7 năm 2021 .

Các lý do phổ biến FEMA khuyến khích ngay cả những người có bảo hiểm đăng ký:

  • Bạn đã nhận được quyết toán từ công ty bảo hiểm, nhưng nó không bao gồm tất cả các tổn thất của bạn. FEMA có thể hỗ trợ các nhu cầu chưa được đáp ứng.
  • Bạn đã hết hạn mức hợp đồng hoặc khoản thanh toán Chi phí sinh hoạt bổ sung (ALE nếu mất giá trị sử dụng) hoặc hợp đồng của bạn không thanh toán cho nhà ở tạm thời và nhà của bạn quá hư hỏng để ở.
  • Việc giải quyết của bạn không bao gồm các chi phí liên quan đến thảm họa, chẳng hạn như chi phí y tế hoặc nha khoa, vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến thảm họa.

Nếu bạn muốn nói chuyện với một chuyên gia của FEMA về tình hình bảo hiểm của bạn hoặc có bất kỳ câu hỏi nào khác về sự trợ giúp từ FEMA, hãy gọi Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 (TTY 800-462-7585 ). Đường dây Trợ giúp là nguồn hỗ trợ bạn truy cập để có câu trả lời cho các câu hỏi về đơn đăng ký của bạn hoặc để cập nhật cho FEMA về tình hình nhà ở hiện tại của bạn. Đường dây mở cửa hàng ngày từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối Hiện Trung tâm. Nếu bạn sử dụng dịch vụ chuyển tiếp, chẳng hạn như điện thoại video, InnoCaption hoặc CapTel, hãy cập nhật FEMA với số cụ thể được chỉ định cho dịch vụ đó.

Bạn cũng có thể sử dụng Đường dây trợ giúp để đăng ký hỗ trợ. Các cách khác để đăng ký là thông qua trang web disasterassistance.gov hoặc sử dụng ứng dụng FEMA mà bạn có thể cài đặt trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của mình.

Để biết thêm thông tin về việc khắc phục thảm họa của Tennessee, hãy truy cập www.tn.gov/tema.htmlwww.fema.gov/disaster/4601 . Bạn cũng có thể theo dõi FEMA trên www.facebook.com/fema và Twitter @ FEMARegion4 .

###

Sứ mệnh của FEMA là giúp đỡ mọi người trước, trong và sau thiên tai.

Recent articles

Explore all our news and updates